Uslovi korišćenja

Poslednji put izmenjeno: 09.07.2020. godine
Dobrodošli na www.k1tv.rs (u daljem tekstu: Internet stranica), zvaničnu internet prezentaciju K1 Televizije, kojom upravlja „PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TELEVIZIJSKOG PROGRAMA MINACORD MEDIA DOO BEOGRAD – Stari Grad” sa registrovanim sedištem na adresi ul. Dečanska 12, sprat VII, opština Stari Grad, 11000 Beograd (u daljem tekstu: Društvo). Društvo Vam putem Internet stranice omogućava korišćenje sadržaja i usluga prema uslovima koji su navedeni u nastavku ovih Uslova korišćenja, kao i u svim njegovim budućim izmenama (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja). Delimičnim ili potpunim korišćenjem navedenih sadržaja i usluga smatraće se da ste u potpunosti upoznati sa uslovima navedenim u Uslovima korišćenja i da prihvatate budete pravno obavezani njima, kao i da ćete se ponašati u skladu sa pravilima propisanim važećim zakonima i drugim relevantnim propisima. Molimo Vas da pažljivo pročitate i proučite Uslove korišćenja. Društvo može izmeniti Uslove korišćenja u bilo koje vreme, a svaka takva izmena će stupiti na snagu dan nakon njenog objavljivanja na www.k1tv.rs. Vaša upotreba Internet stranice, nakon nakon što Vam je izmena Uslova korišćenja predočena, predstavljaće Vašu saglasnost sa sadržajem iste.

Ograničenje i odricanje od odgovornosti

Usluge Društva, uključujući bilo koji sadržaj, informacije ili funkcionalnosti, pružaju se „onakve kakve jesu“ i „onako kako su dostupne“. Društvo ne daje garanciju da će Vaše korišćenje usluga Društva biti konstantno, odnosno bez tehničkih grešaka i prekida, ili da će bilo koja informacija dobijena u vezi sa uslugama Društva ili uslugama treće strane biti potpuna, odnosno pouzdana. Ni pod kojim uslovima Društvo neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na imovinsku i neimovinsku štetu kao rezultat korišćenja usluga Društva, kao ni za nastale posledice usled tehničkih problema ili kvarova u vezi sa korišćenjem usluga Društva, bilo kojeg materijala preuzetog u vezi sa uslugama Društva, bilo kojeg korisničkog sadržaja, reklama treće strane ili usluga treće strane postavljenih na Internet stranici Društva, ili ponašanja bilo kog korisnika usluga Društva. Vašim korišćenjem sadržaja i usluga treće strane preduzimate isključivu odgovornost za posledice koje proisteknu iz takve interakcije. Svako mišljenje izraženo u okviru sadržaja, je mišljenje osobe i/ili stav osobe koja objavljuje taj sadržaj i ni na koji način ne odražava mišljenja ili stavove Društva, niti predstavlja bilo koji oblik preporuke, zastupanja, odobrenja ili nečega sličnog od strane Društva. Svaki korisnik u svako doba deluje u svoje ime i ne deluje kao predstavnik Društva na bilo koji način. Društvo se ne može smatrati odgovornim za izneta mišljenja i stavove koji su izneti kroz objavljeni sadržaj od strane korisnika Internet stranice, ukoliko dođe do bilo kakve legalane ili nelegalne objave sadržaja od strane trećih lica.

Autorska prava i druga intelektualna svojina

Korišćenjem Internet stranice Društva smatraće se da ste informisani da Internet stranica Društva sadrži materijale, video snimke, zvukove, fotografije, datoteke, i drugi sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima, žigovima, patentima, poslovnom tajnom ili drugim pravima, odnosno zakonima. Obavezujete se da ćete se poštovati sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine, poslovne tajne i slično. Društvo Vam daje neekskluzivnu, opozivu, neprenosivu licencu, bez mogućnosti izdavanja podlicenci, za upotrebu u vidu reprodukcije sadržaja dostupnog na Internet stranici, isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu za sopstvene potrebe i potrebe Vašeg domaćinstva. Drugi vidovi upotrebe, modifikacija, distribucija, skladištenje i umnožavanje bilo kog sadržaja, pa i za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, izričito su zabranjeni bez prethodnog pismenog odobrenja Društva, odnosno titulara autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine. Nećete prodavati, licencirati, iznajmljivati ili na bilo koji drugi način koristiti ili iskorišćavati bilo koji sadržaj za komercijalnu upotrebu ili na bilo koji način koristiti sadržaj na način koji krši bilo koje pravo treće strane. Ukoliko smatrate da bilo koji materijal koji se nalazi na Internet stranici krši autorska prava, molimo Vas da o tome obavestite Društvo, pisanim putem ili na dostupnu imejl adresu, te da dostavite sledeće informacije:
  • identifikaciju autorskog dela za koje tvrdite da je povređeno, ili identifikacija materijala za koji tvrdite da predstavlja povredu autorskih prava,
  • izjavu da savesno verujete da sporna upotreba nije ovlašćena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakonom,
  • izjavu da ste vlasnik ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno ili da ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika, kao i odgovarajuće punomoćje ili ovlašćenje,
  • vaš potpis (kvalifikovani (sertifikovani) elektronski potpis, ili svojeručni potpis),
  • kontakt informacije, kao što su imejl adresa, broj telefona i slično.

Odgovornost za sadržaj korisnika

Društvo nije u mogućnosti da pregleda sav sadržaj objavljen ili kreiran od strane korisnika koji pristupaju Internet stranici i nije ni na koji način odgovorno za sadržaj ovih komunikacija ili aktivnosti korisnika. Ovim putem potvrđujete i slažete se da, pružajući Vam mogućnost da pregledate i distribuirate sadržaj stvoren od strane korisnika, Društvo deluje samo kao pasivni posrednik, odnosno omogućava sredstvo za distribuciju informacija i ne preuzima nikakvu obavezu ili odgovornost koja se odnosi na sadržaj ili aktivnosti korisnika. Korisnici Internet stranice izjavljuju i garantuju da poseduju potrebne licence, prava, saglasnosti i dozvole za korišćenje i ovlašćenja za upotrebu svih vidova sadržaja, autorskih prava, patenata, zaštitnih znakova, poslovnih tajni, ili drugih prava, kao i da iste učine javno dostupnim. Izričito je zabranjeno objavljivanje sadržaja zaštićenog autorskim pravima, bez odgovarajućih dozvola, kao i preuzimanje i/ili objavljivanje sadržaja drugih korisnika, bez neophodnog odobrenja, kao i preuzimanje drugih vidova tuđih sadržaja, bez odobrenja nosioca prava na tim sadržajima. Svaki korisnik je isključivo pravno odgovoran za sadržaj objavljenih informacija koje je učinio javno dostupnim, kao i za prava na sadržaju koji je učinio javno dostupnim. Korisnici odgovaraju po osnovu krivične, građanaske i prekršajne odgovornosti za sve sporne situacije koje proističu iz korišćenja Internet stranice. Društvo ne garantuje tačnost, integritet, potpunost, zakonitost ili kvalitet sadržaja svojih korisnika. Društvo i njegovi zaposleni, ili na drugi način angažovana lica, ne preuzimaju nikakvu dužnost konstantnog i neprekidnog nadgledanja Internet stranice zbog neodgovarajućeg, ili na drugi način neprikladnog sadržaja. Korisnici prihvataju i saglasni su da upotrebom Internet stranice mogu biti izloženi sadržaju koji je uvredljiv, ili štetan na drugi način. Društvo neće biti odgovorno na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao rezultat upotrebe bilo kog sadržaja koji je objavljen, prosleđen e-mailom, ili na drugi način učinjen dostupnim posredstvom Internet stranice. Društvo i njegova ovlašćena lica, zaposleni, agenti, direktori, službenici i sl. ne preuzimaju nikakvu odgovornost koja može proizaći iz sadržaja Internet stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na zahteve za naknadu nematerijalne štete za uvredu, klevetu ili drugi oblik narušavanja psihičkog integriteta, kršenje prava na privatnost, prikazivanje pornografskog sadržaja, prevare, lažnog predstavljanja i slično, ukoliko to proizilazi iz ponašanja trećih lica koja nisu u poslovnoj vezi, odnosno radno angažovana od strane Društva.

Zabranjeno ponašanje

Korisnici ne smeju postavljati, objavljivati ili na drugi način prenositi sadržajem koji je nezakonit, preteći, štetan, uvredljiv, pornografski ili uključuje golotinju, uvredljiv, uznemiravajući, preterano nasilan, klevetan, ugrožavajući za nečiju privatnost, publicitet, autorsko pravo, žig, patent, poslovnu tajnu, ugovor ili druga prava, lažan ili obmanjujuć, nepristojan, vulgaran, pogrdan ili diskriminatoran. Korisnici ne smeju objavljivati sadržaj na način koji predstavlja ili implicira lažno predstavljanje bilo koje osobe ili entiteta, ili da lažno navode, ili na drugi način pogrešno predstavljaju pripadnost entitetu ili vezu sa pojedinom osobom. Korisnici ne smeju tražiti od drugih korisnika Internet stranice da se pridruže ili postanu članovi ili korisnici bilo koje online ili druge grupe ili usluge. Korisnici ne smeju da objavljuju, ili šalju e-mail poruke, ili da na bilo koji drugi način prenose bilo kakvu neželjenu ili neovlašćenu reklamu, promotivni materijal i drugi oblik neželjene pošte, „lančana pisma“, ili druge oblike spama. Korisnicima je zabranjeno ponašanje i objavljivanje informacija koje mogu dovesti do širenja govora mržnje, ugrožavanja tuđe bezbednosti, kao i pozivanje na rasnu, versku, nacionalnu, seksualnu, ili bilo koji drugi oblik diskriminacije, mržnje i netrpeljivosti. Takođe, zabranjeno je širenje informacija i ideja kojim se podstiču nemiri, nasilje, širenje panike, nasilno rušenje ustavnog poretka, ugrožavanje javne, ili privatne imovine i slično. Korisnici ne smeju objavljivati sadržaje koji su nezakoniti, štetni, preteći, nasilni, uznemiravajući, mučni, klevetnički, vulgarni, opsceni, uvredljivi, narušavaju tuđu privatnost, diskriminatorni, ili predstavljaju, odnosno mogu predstavljati govor mržnje. Zabranjeno je iznošenje informacija sa ciljem direktnog i/ili isključivog vređanja, iznošenje informacija iz privatnog života pojedinaca bez njihove saglasnosti, informacija o maloletnicima i drugih informacija o licima na način na koji se grubo krši čast, ugled, privatnost i drugi legitimni interesi i prava lica. Društvo i njegovi vlasnici i osnivači neće se i ne mogu se smatrati odgovornim za sadržaj postavljen od strane korisnika, a koji nisu izričito prethodno odobrili. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu načinjenu Društvu koja je nastala usled nepridržavanja ovih Uslova korišćenja, odnosno pravila važećih zakona Republike Srbije i drugih primenjivih propisa.

Obaveza obeštećenja i pružanja pravne pomoći

Korisnici se obavezuju da će obeštetiti, braniti i zaštititi Društvo od bilo kakvih pravnih zahteva, gubitaka, potraživanja, obaveza, troškova i štete, uključujući razumne advokatske naknade i troškove bilo koje treće strane u vezi sa:
  • Korisnikovom upotrebom ili pokušajem upotrebe Internet stranice koja krši ove Uslove korišćenja;
  • Kršenjem bilo kog zakona ili prava bilo koje treće strane;
  • Korisničkim sadržajem, uključujući bez ograničenja bilo koji zahtev za kršenje ili neovlašćeno prisvajanje intelektualne svojine ili drugih prava.
  • Svim drugim situacijama koje su proistekle iz radnji korisnika, u vezi sa Internet stranicom.

Postupanje u slučaju kršenja uslova korišćenja

Iako Društvo nije obavezno da preventivno nadgleda pristup ili korišćenje Internet stranice ili da pregleda, izmeni ili ukloni bilo koji sadržaj, Društvo zadržava pravo da to učini u svrhu zakonitog i pravilnog funkcionisanja, te da obezbedi poštovanje ovih Uslova korišćenja i važećih propisa. Društvo zadržava pravo da ukloni ili onemogući pristup Internet stranici ili bilo kom sadržaju, u bilo koje vreme i bez najave, prema vlastitom nahođenju, ukoliko Društvo zaključi da je bilo koji sadržaj neprihvatljiv, ili u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja. Društvo ima pravo da istraži kršenje ovih Uslova, ili ponašanja koja utiču na pružanje usluga. Takođe, Društvo ima pravo da deli informacije i sarađuje sa državnim i nedržavnim telima za sprovođenje zakona, radi procesuiranja korisnika koji krše zakon. U slučaju da Društvo primi pismeni zahtev protiv korisnika u kojem se tvrdi da korisnički sadržaj krši pojedina prava drugih lica, Društvo se može obratiti korisniku kako bi ga informisali i pružili mogućnost da se problem reši direktno sa podnosiocem zahteva. Takođe, Društvo može pružiti mogućnost korisniku da ospori takav zahtev i pruži svoju odbranu. Korisnici su saglasni sa tim da Društvo ima pravo da odlučuje da li korisnički sadržaji krše Uslove korišćenja. Odluka koja bude doneta od strane Društva je konačna i može rezultirati uklanjanjem sadržaja, kao i u najozbiljnijim slučajevima i ako to dozvoljava zakon, upućivanjem predmeta nadležnim državnim organima. Društvo zadržava pravo da od korisnika dobije naknadu svakog oblika štete, ukoliko je ista prositekla iz spornog sadržaja koji je učinjen javno dostupnim od strane korisnika.

Prekid usluga

Da bi se osigurao najbolji mogući nivo usluge, Društvo zadržava pravo da obustavi pružanje usluge, radi održavanja, ažuriranja sistema ili bilo koje druge promene, te da o tome na odgovarajući način obavesti korisnike. U određenim situacijama, Društvo može odlučiti da obustavi ili ukine uslugu u potpunosti. Ako se pružanje usluga prekine, Društvo će sarađivati sa korisnicima kako bi im omogućila da povuku lične i druge podatke u skladu sa važećim zakonom. Izuzetno, pružanje usluga neće biti dostupno iz razloga van razumne kontrole Društva, kao što je „viša sila“ (npr. kvarovi na infrastrukturi ili nestanci struje). Društvo se neće smatrati odgovornim za bilo koji vid štete koja je proistekla iz obustave pružanja usluge korisnicima, iz bilo kog razloga, izuzev ukoliko je do štete došlo namerno, sa ciljem prouzrokovanja štete korisnicima.

Linkovi na druge veb stranice

Društvo, ili treće strane kao korisnici Internet stranice, mogu da obezbede veze ka drugim internet stranicama, ili drugim uslugama i sfotveru kreiranim od strane trećih lica (u daljem tekstu: Usluge treće strane). Kada se uspostavi interakcija sa Uslugama treće strane, Društvo ne može biti odgovorna za bilo koje posledice koje nastanu prilikom takve interakcije. Treće strane koriste vaše podatke u skladu sa njihovom sopstvenom politikom privatnosti i vašim podešavanjima privatnosti prilikom korišćenja Usluga treće strane. Društvo nije odgovorno i ne daje nikakve garancije u vezi sa Uslugama treće strane ili bilo kog trećeg lica. Društvo ne garantuje, niti se može smatrati odgovornim za način i zakonitost poslovanja kompanija čiji link obezbeđuje na svojoj Internet stranici. Korišćenjem Internet stranice Društva, saglasni ste da Društvo nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji je dostupan od strane bilo koje druge internet stranice osim www.k1tv.rs, odnosno njenih podstranica. Kada pristupite Uslugama treće strane, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

Rešavanje sporova

Svi korisnici i posetioci Internet stranice pokušaće da reše sve međusobne sporove, međusobno ili sa Društvom, mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, za sve sporove koji se tiču ovih Uslova korišćenja, ugovornih odnosa ili, zakonskih propisa, biće nadležni sudovi Republike Srbije, po materijalnom i procesnom pravu Republike Srbije.

Završne odredbe

Ako se bilo koja odredba Uslova pružanja usluge smatra nevažećom ili na drugi način ne može sprovesti, izvršnost preostalih odredaba time neće biti narušena.

Gledaj bez stida

k1tv-logo

Televizija posvećena kvalitetnom informativnom, muzičko-zabavnom, serijskom i filmskom programu. Sadržaj kanala podrazumeva sopstvenu proizvodnju informativnog, muzičkog programa i zabavnih emisija, kao i premijerno emitovanje popularnih stranih TV formata.

Kontakt